Näsviken

Näsviken.

Näsviken var från början namnet på den järnvägsstation som anlades vid Dellensjöarnas utlopp när järnvägen från Hudiksvall förlängdes hit 1874. Idag har namnet överförts på den tätort som vuxit fram här, innefattande delar av byarna Byberg, Hamre, Övernäs och Böle. Namnet Näsviken är taget från en vik som ligger utmed ett näs i Södra Dellen. Järnvägen (Dellenbanan) är liksom järnvägsstationen numera nedlagd men utnyttjas sommartid av Dellenbanans vänner för dressinuthyrning.

Genom Näsviken går Tamms kanal som leder till två numera nedlagda slussar i närheten. Denna vattenled byggdes av Per Adolf Tamm för malmfrakt med ångbåt till Movikens masugn vid Norrdellen. Slussen invigdes 1860.


20 ställplatser centralt. Närhet till Hälsinge Linneväveri, Dakapo återbruk, livsmedelsbutik, servering, fiske....
Länkar:
Hälsinge Linneväveri
Dakapo återbruk
Dellenbanan
Näsvikens Livs

Ystegårn Hillsta Café

Ystegårn Hillsta Hälsingegård
EVENEMANGSKALENDER

Hyr kanot, motorbåt och stor flotteTill bokning av ställplatser

Nedströms nedre slussen Hamre
Nedströms nedre slussen Hamre
Nerdre Slussen, Hamre
Nerdre Slussen, Hamre
Nedanför Nedre Slussen
Nedanför Nedre Slussen
Infotavla vid Hamre Strömmar
Infotavla vid Hamre Strömmar
Tamms Kanal
Tamms Kanal
Hamre Strömmar
Hamre Strömmar
Infotavla Hamre Strömmar
Infotavla Hamre Strömmar
Tamms Kanal
Tamms Kanal
Dakapo Saker till vänster
Dakapo Saker till vänster
Hamre Strömmar
Hamre Strömmar
Rastplats Hamre Strömmar
Rastplats Hamre Strömmar
Nere vid Hamre Strömmar
Nere vid Hamre Strömmar
Övre slussen
Övre slussen
Nedre slussen
Nedre slussen
Utkik vid Hamre Strömmar
Utkik vid Hamre Strömmar
Lilla kanalen vid Hamre strömmar
Lilla kanalen vid Hamre strömmar
Järnvägsbron
Järnvägsbron
Nedre slussen
Nedre slussen
Övre slussen sedd från järnvägsbron
Övre slussen sedd från järnvägsbron
Infotavla om naturstigen
Infotavla om naturstigen
Uppströms järnvägsbron
Uppströms järnvägsbron
Här börjar naturstigen
Här börjar naturstigen
Minnesmärket vid Tamms kanal
Minnesmärket vid Tamms kanal
Spårområdet i centrala Näsviken
Spårområdet i centrala Näsviken
Tamms kanal
Tamms kanal
Övre slussen
Övre slussen
Tamms kanal och västra järnvägsbron
Tamms kanal och västra järnvägsbron
Nya macken i Näsviken
Nya macken i Näsviken
Dellenbanan där man kan åka dressin
Dellenbanan där man kan åka dressin
Övre slussen
Övre slussen