Kontinuerlig skrovövervakning, CMH

 

 

Som standard ingår kontinuerlig skrovövervakning genom att 16 fuktgivare är inbyggda jämt fördelade i skroven under vattenlinjen, 8 givare i varje skrov. Vi kallar detta CMH (Continuous monitoring hulls). Dessa är kopplade till en övervakningscentral med en display så att man grafiskt kan övervaka skroven. Larm utlöses om vissa mätvärden överskrides.

Vilka skador kan man upptäcka tidigt med denna metod?

Man har kanske gått mot en mycket vass sten eller något annat vasst föremål som man kanske inte ens noterat. Vårt övervakningssysten indikerar då en förändring av mätvärdet och man får en indikering av var ungefär skadan är. Man kan då omgående laga denna lilla skada.

 

 

Vårt övervakningssystem bör även medföra lägre försäkringspremier.

 

Som tillval kommer vårt övervakningssystem med fjärrlarm via sms för övervakning vid brygga eller annars när båten är obemannad.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dellencat © 2009

www.dellencat.se