Vi är nu antagna till Movexum!


 

"Movexum är Gävleborgs regionala företagsinkubator -  en kreativ utvecklingsmiljö för tillväxtföretag. Här erbjuds stöd både i form av kvalificerad affärscoachning och vid behov kontorsplats tillsammans med andra tillväxtföretag. Movexum ger tillgång till kompetens, kontakter och kapital. Movexum är garanten för ett professionellt stöd till en lyckad företagsutveckling.

Bakom satsningen på en regional företagsinkubator står en lång rad offentliga och privata innovationsaktörer i Gävleborg. Det gemensamma intresset är att öka tillväxten i Gävleborg baserat på entreprenörskap och småföretagande. Vad är då klokare än att skapa en god jordmån för dessa företag att växa i. Att göra det i varje enskild kommun fungerar inte, underlaget är för litet. Att gå samman var därför ett självklart steg. I dagsläget finns kontor i Gävle, Hudiksvall och Söderhamn, men verksamheten omfattar hela Gävleborg. Antal kontor förväntas öka i framtiden.

 

Nationella och internationella erfarenheter visar att inkubatorssatsningar är bra för individer, företag och samhälle."

 

 

Det är mycket positivt för Dellencat att få vara med i denna kreativa utvecklingsmiljö!

 

 

Movexums hemsida.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dellencat © 2009

www.dellencat.se