CE-märkning

CE-märkning

Alla fabriksbyggda fritidsbåtar måste ha CE-märkning. Naturligtvis även våra båtar.

CE-märkning innebär att vi som tillverkare garanterar att båtarna är bygga enligt de normer för kvalité, säkerhet och miljöpåverkan som är uppställda.

Vi dokumenterar varje moment och varje ingående del och garanterar att vi följer de anvisningar som de underleverantörer har till sina produkter.

Det är sådana saker som att vi har rätt temperatur och fukthalt i våra råvaror och lokaler och att vi använder rätt teknik i alla moment.

Varje båt är sedan märkt med en CE-skylt och serienummer samt en detaljerad instruktionsbok på svenska.

CE-märkningen är även en förutsättning för att båten ska kunna säljas vidare som begagnad och kommer därmed att öka andrahandsvärdet.