Dellen Energi

Vi tar nu initiativ till att utreda möjligheterna till att utvinna värme i Dellenstrukturen, dvs på djupet 6 km under Dellarna. Tidigare utredningar som gjorts under ledning av Dellenova har visat på möjligheterna att utvinna den värme på över 100 grader som finns på det djupet. 
Vi siktar på 40 MW effekt utsläppsfri energi dygnet runt, året om. Värme, el och vätgas.

Två borrhål görs inne på industriområdet i Näsviken.
Vi vill ha ett lokalt ägande så att överskott ska gå till utveckling av fler liknande anläggningar, stöd till utveckling av grön teknik i ett utvecklingscenter och en "bygdepeng" till bygden.

Här kommer några frågor och svar.

Finns det liknande projekt?
- Ja i Malmö, Esbo i Finland och Saskatchewan i Kanada.
Malmö drivs av EON där man borrar 7 km och räknar med 50 MW effekt.
Esbo i Finland drivs av ST1, 40 MW och djupet 6,5 km.
Kanada i första etappen 3,5 km och 5 MW. Där planerar man flera borrhål och 100 MW effekt. 

Hur djupt behöver man borra i Näsviken?
- Pga att berggrunden blev påverkad vid meteoritnerslaget så kan djupet bli mindre än i Malmö för samma effekt. 

Är det en ren energikälla?
- Ja geoenergi är miljöklassad som ren och hållbar. Samma klass som sol och vind. Men här tar man inte upp några stora ytor. Bara för en liten byggnad för pump och värmeväxlare.

Vad är det för vätska som pumpas ner och kommer upp?
- Det är vanligt vatten i ett slutet system och som är trycksatt för att inte koka. 


Vilka är fördelarna med detta system i Näsviken?
- Det är unikt genom att vi undersöker värme under ett meteoritnerslag och att vi vill dels göra värme för uppvärmning i fjärrvärmesystem och vi vill även göra elström dels för att använda till de egna pumparna men även för att sälja ut på nätet samt för att tillverka vätgas. De närmaste fjärrvärmenäten är inte så stora så vi kan behöva avyttra energin i flera former som går att transportera. 


Här ett bildspel som vi bygger.