Ecobuild

Vi var tidigare med i Ecobuild

EcoBuild Institute Excellence Centre

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut driver ett kompetenscentrum inom området träbaserade material och produkter i samverkan med KTH och ett 30-tal industriföretag, däribland IKEA, Casco Adhesives, Akzo Industrial Coatings, Perstorp, Kebony, Norrskog, med flera. I takt med skärpta internationella krav på en miljömässigt uthållig utveckling ökar efterfrågan på nya biobaserade material och produkter. Syftet med centrumet är bland annat att utveckla innovativa och eko-effektiva slutprodukter med högre förädlingsvärde än konventionella träbaserade produkter. Målsättningen är att EcoBuild ska vara ett ledande internationellt kompetenscentrum för trämaterialutveckling senast år 2013 och samtidigt verka som en uthållig mötesplats för högskolor, universitet och industri.

Läs mer: www.ecobuild.se

Se lista på ingående företag, klicka här

Dellencat är med i Projekt 9 som startar Januari 2010 och som pågår i tre år.

Vi ingår i projekt 9:

"Mycket slitstarka biokompositer för utomhus och marina applikationer baserade på modifierade trä, modifierad biofibrer och bio-derived värmehärdande matriser

En uppgift är att utveckla och bygga katamaraner med skrov byggda av tunna plankor av modifierat trä, bioderived termoplastiska hartser och starka cellulosa vävar. Annan uppgift kommer att producera termoplastiska paneler och 3D-lister från modifierade träfibrer och Kebony typ av harts. En tredje uppgift kan vara nano-cellulosa fiberarmerad thermosets.

Projektledare: Marielle Henriksson, SP Trätek.

Deltagare: Kebony, Dellencat, SP och KTH"

Showcase!

Dellencat har status "showcase" i Ecobuildprojektet och det innbär att den första båten är en uppvisningbåt för flera av projekten inom Ecobuild.

Här visar biträdande centrumledare inom Ecobuild Dr Mats Westin SP Sveriges tekniska Forskningsinstitut vilka företag som ingår i fas två av Ecobuild. Obs att det finns två företag med från Hudksvalls Kommun och det är vi i Dellencat och Heatwood.

Bilden tagen av Anders Martinsson vid pressträffen 26 november 2009.

Förtydligande av listan: