Fördelar med katamaraner

Fördelar med katamaraner

En katamaran fördelar flytkraften på två skrov och har där mellan en överbyggnad. Den stora bredden mellan dessa i förhållande till längden gör konstruktionen mycket stabil.

Man får fler kvadratmeter användbar yta till lägre kostnad än motsvarande enskrovsbåt.

En katamaran är även mycket grundgående och kan enkelt gå in i grunda vikar. 

En katamaran är oftast snabbare och lättare att driva fram än en enskrovsbåt med samma segelyta och vikt. 

Läs mer: http://www.ifboat.com/_medlem/medvind1_95/IFMOTST.htm

Enligt samma princip så är en motorbåt med katamaranskrov upp till dubbelt så bränsleeffektiv som en enskrovsbåt.

En katamaran är allmänt säkrare ur många aspekter än en enskrovsbåt.

En crusingkatamaran lutar inte och rullar mindre än en enskrovsbåt.

-Someone else said that most charter boats in the Caribbean are now catamarans. Charter companies would not risk letting people sail dangerous boats. Which is a good point.

Läs vad Ron skriver:

-Den som läser detta skall veta att undertecknad var länge en organiserad katamaranhatare, tills han blev omvänd.

Segling i 24 knop och du kan hälla upp ett fullt glas vin http://www.youtube.com/watch?v=ikaVMWEc9k0&feature=player_embedded

Segeltur i 22 knop med en katamaran

Du kan jämföra med 5 knop i en enskrovsbåt här

Läs om hur man med svängkölar ska kompensera för lutning på enskrovsbåtar. Det är enklare att gå över till flerskrov!