GävleDala Designlab

GävleDala Designlab har gjort en genomgång av vårt företag och sammanfattar sin rapport på förljande sätt:

Katamaranerna ska i huvudsak byggas av trä eller andra trä och skogsråvarubaserade material, DellenCat har ambition att också vara med och både testa och utveckla material inom det här området. Både produkter och företagets verksamhet utvecklas ur ett genuint hållbarhetstänkande.

Dellen Dancer är just nu det viktigaste projektet för verksamheten då den kommer att vara den första stora katamaranen och dessutom vara den katamaran som kommer att ingå i kommande marknadsföringsaktiviteter. Innan Dellen Dancer är klar kommer ett antal små motorkatamaraner att säljas. Dom här katamaranerna är dom första som delvis kommer att byggas med trämaterialet Accoya och det är viktigt att DellenCats design, profil och varumärke är tydliggjort när katamaranerna marknadsförs och släpps ut på marknaden.

Viljan att vara med och både ta fram och använda nya innovativa ekologiska material till produkterna i kombination med viljan att fånga in slutanvändarens behov gör DellenCat till ett företag med en intressant framtid. Det här utgör också en bra grund för att hitta och beskriva den värdegrund som sedan företagets profil ska bygga vidare på. Hemsida och facebooksida finns, men den grafiska profilen behöver definieras och tydliggöras. En insats som leder fram till en guideline för det grafiska materialet och hur det ska kommuniceras skulle göra stor nytta i verksamheten på bred front.

DellenCat har som utvecklingsbolag ett flertal aktuella utvecklingsprojekt som befinner sig i olika faser. Ekonomi och möjligheterna att kunna knyta till sig rätt kompetens styr över hur projekten utvecklas. Att ha en tydlig profil som också är enkel att kommunicera är en stor hjälp i arbetet att knyta till sig finansiärer, kompetenser till utvecklingsarbeten och andra intressenter av olika slag.

Den värdegrund som har nämnts i samband ned en grafisk profil är minst lika viktig när det kommer till produktvecklingen och produkterna. Det är av stor betydelse för DellenCats marknadsposition att man är lika tydlig och konsekvent när det gäller produkterna som det grafiska materialet.

När nu de första katamaranerna tas fram bör också designarbetet kring produkterna finnas med i processen. I samband med att Dellen Dancer ska färdigställas finns ett utmärkt tillfälle att ta fram ett formspråk som kan tillämpas på den här första produkten och i förlängningen användas i kommande produktutvecklingar för att skapa en familjeidentitet och ett DellenCat uttryck.

Det behövs alltså ett övergripande exteriört formspråk men även när det handlar om interiör och inredning ska det genomsyras av en DellenCat profil, både i form och i funktion.

När det gäller katamaranerna som ska utvecklas för rullstolsburna bör inriktningen snarare handla om lösningar som utgår från principen "Design för Alla". Det begreppet innebär att lösningarna ska fungera för så många som möjligt oavsett funktionsnedsättning och utan att göra avkall på estetiken.

I begreppet ryms det alltså rullstolsburnas behov, men med det bredare förhållningssättet ökar också möjligheten att fånga in viktiga behov som annars kan missas. Oavsett katamaran bör användarnas behov fångas upp och omsättas i lösningar som attraherar. En erfaren industridesigner ska ha verktyg för att genomföra ett arbete med dom här förutsättningarna.

Att arbeta så här innebär också att DellenCat ytterligare kan profilera sig med att ligga långt fram som ett hållbart företag där hållbarheten innebär social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

www.gavledaladesignlab.se

Designgenomgången gjort av Gunnar Anderung VECTOR industridesign