Modifierat trä?

Vad är modifierat trä?

Modifiering av trä innebär att man påverkat träet så att det får andra egenskaper som är bestående.

T.ex. så kallad basning som innebär att man varmer upp trä bara lite för att det ska gå lättare att böja är ingen bestående påverkan så det är inte modifiering.

Vi kommer att använda trä från tre typer av modifiering. Alla dessa är miljövänliga proceser.

Värmebehandlat.

Då hettar man upp träet till höga temperaturer under mycket kontrollerade former. Det är efter en noga reglerad temperatur-tidkurva i syrefri miljö som träet behandas och får bestående förändrade egenskaper. Man får framförallt ett trä som är formstabilt (sväller inte när man försöker blöta ner det) och mycket bestående mot röta och kan användas som ytbeklädnad på fasader, gångvägar utomhus, trädgårdsmöbler osv.

Tillverkas bl.a. av Forsaföretaget Heatwood som även ingår i Ecobuild. Se www.heatwood.se

Furfurylering.

Tryckimpregneras med  furfurylalkohol-lösning. Vanliga träsorter får efter behandlingen liknande utseende och egenskaper som teak. (formstabilt, lika styrka och hårdhet, resistent mot röta och skadeinsekter.)

Tillverkas bl.a. av Kebony i Norge som även ingår i Ecobuild.

Se http://www.kebony.com

Acetylering

Tryckimpregnering med  ättiksyraanhydrid. Denna metod påverkar färgen mindre än fururylering och man får även med denna metod formstabilitet (suger ej vatten och sväller inte), resistens mot röta och skadeinsekter t.ex. skeppsmask. Träet behåller sina goda mekaniska egenskaper.

Tillverkas inom Ecobuild.

Läs mer om modifierat trä: