Wing Sail  -  ving-segel


 

Flygplan har utvecklats från tidiga konstruktioner av träribbor och segelduk till aerodynamiska vingar och dito kroppar för maximal prestanda. Segelbåtar har inte utvecklats i samma grad.
Flygning och segling har mycket gemensamt. Flygare vill hålla sig uppe och komma framåt. Seglare vill mest komma framåt. Och framåt är ofta inte dit vinden vill.
Det effektivaste sättet att hitta kraften i vinden är att använda en vingprofil och nyttja dess lyftkraft. För en seglare så är den önskade lyftkraften framåt så vingen måste stå upprätt.


En perfekt vingprofil: (NACA 0018)

"- Jag vill ha en segelbåt som är lika enkel att köra som en motorbåt!"
Nu finns den tekniken! Vi har inlett ett samarbete med engelsmannen Peter Worsley som har utveklat ett automatiskt vingsystem som är enkelt att handha. Vingen ställer in sig automatiskt mot vinden och med ett vanligt gasrelage bestämmer styrman vilken fart man vill ha. Med reglaget i neutralläge så blir det lika lite kraft på båten som en vanlig mast med revat segel. Man behöver alltså inte ta ner vingen när man ankrar eller lämnar båten vid bryggan. Vill man backa båten så drar man reglaget bakåt.
Det är inget komplicerat styrsystem som kräver datorer eller elström utan ett robust, mekaniskt system som är wirestyrt. 

 

Vår vän Peter Worsley har gjort en jämförelse mellan vanligt segel och vingsegel när det gäller hanteringen.

 

Vanligt segel:

 

 

 

 

 

 

Vårt vingsegel:

            

 

Vårt vingsegelsystem har bara en kontroll - en spak som steglöst bestämmer fart framåt, parkeringsläge och fart bakåt.

 

Vi har nu gett Svenska Flygfabriken i Sundsvall i uppdrag att bygga en komplett segelvinge med automatiskt styrsystem för den innovationscheck vi fick av Coompanion. Den är nu klar och vi är mycket imponerade av vad de åstadkommit! Ett snyggt bygge med styrka och låg vikt som bara en flygplansbyggare kan göra. Man har till och med förbättrat mekaniken enligt den funktion vi ville ha. Här en bild:

 

Vi förbereder nu för att visa upp vingen.

 

 

Dessa vingsystem kan användas på alla typer av farkoster: enkölade segelbåtar av olika storlekar, flerskrovsbåtar av olika storlekar, motorseglare, isjakter, "isjakter" med hjul osv. Även stora lastfartyg kan använda sådana vingsystem.

 

 

Kommer vingsystem bli dyrare än "vanliga" segel? Eftersom en vinge är tre gånger så effektiv så behövs bara en tredjedels vingyta viket ger en lägre kostnad. Det mekaniska systemet är robust och enkelt och därmed relativt biligt. Det är även enkelt att underhålla.

Själva vingen görs i lättviktsmaterial och är enkel att reparara vid eventuell skada. Olika material i olika prisklsser kan väljas. Så ett vingsystem behöver inte bli dyrare än traditionella segel.

 

Säkerheten?
Det finns inte några tampar som kan trassla sej så ett vingsystem är säkrare. Snabba ändringar i vindriktningen hanterar vårt vingsegelsystem automatiskt och ökar vindstyrkan för mycket behöver bara styrman minska på gasreglaget. Det går enkelt att komplettera med ett extra säkerhetssystem som automatiskt ställer in systemet i neutralläga vid för hög vindhastighet. Denna åtgärd är lika med att reva alla segel på en "vanlig" segelbåt.

 

Åsksäkrare!

Vi bygger vingen av icke elektriskt ledande material. Det är bara en axel av metall som går upp 1 meter i vingkonstruktionens nederkant. I övrigt består vingen av glasfiber, lättvikts distansmaterial och tunna ribbor av modifierat trä som är inkapslat i epoxy. Ytan består av glasfiber- eller kolfiberväv i som är lackerad.

 

Vad innebär fritt roterande?
Hela vingkonstruktionen kan rotera runt fritt hur många varv som helst. Det är inga tampar, elledningar eller wirekablar som kan trassla in sej. Lika som man måste se upp för en bom som slår på en "vanlig" segelbåt måste vingkonstruktionen kunna svänga runt fritt. Men man kan designa hela vingkonstruktionen efter båtens profil och var båtens passagerare och besättning ska befinna sej. Vingen ställer alltid sej mot vinden och när gasreglaget icke står i neutralläge ser stjärtvingen till att det blir kraft i båtens riktning.

 

Wingtippar i form av måsvinge!

Många flygplan har idag yttersta spetsen av vingen uppvikt vilket gör vingen mer effektiv. Luften "halkar" inte av vingen och orsakar oönskad turbulens. Kallas wingtips eller winglets. Så har även vår segelvinge. Eftersom den jobbar åt "båda hållen" beroende på om vinden kommer från styrbord eller babord så har vi gjort dubbla vingstips och designat den som en måsvinge (designsskyddad). Vår engelske samarbetspartner Peter Worsley har nu provat vår designskyddade konstruktion med dubbla wingtippar i form av en måsvinge på toppen av vingen och det gjorde vingen avsevärt effektivare. Så har uttryckte han sej:

"-An unexpected success and the boat went better than I could have ever imagined! On the test the rig seemed to have more power than before and showed no sign of oscillation, something which I had observed before when I tested with no flap."

 

Integreras med elmotordrift!

När inte vinden räcker till kan elmotordrift automatiskt kopplas in. Så fort vinden kommer tillbaka och båten går fortare än inställt värde på gasreglaget fungerar elmotorerna som generator och laddar batterierna. Olika motorstorlekar motsvarande 10 till 36 hästkrafters dieselmotorer finns. Läs mer!

 

Läs mer på vår samarbetspartner Peter Worsleys hemsida:
http://www.sailwings.net/windthrusters.html

 

Mer om teorin bakom:  http://users.soe.ucsc.edu/~elkaim/Documents/PerfCAMS07.pdf

 

Kolla in en video från Harbor Wing som visar en obemannad katamaran som styr efter en förbestämd bana med hjälp av gps och styrautomatik.

Klicka här: http://www.harborwingtech.com/products_demo.htm

 

BMW Oracle vann senaste Americas Cup med sin stora trimaran "USA" som är försedd med ett stort vingsegel. Detta kompletteras med ett vanligt försegel. 
https://blogs.oracle.com/datamining/entry/sail_world_article_america_s

Observera att detta inte är ett fritt roterade vingsystem och har inget automatiskt styrsystem. Man kan inte "parkera" (släppa det så det flöjlar mot vinden) ett sådant system. Det innebär att man har större mekaniska krafter som verkar på detta system, både under segling och vid bryggan.

 

 

Kolla in Walker Wingsail video.

 Klicka här!

 

Kolla in detta CNN-reportage om vingsegel:
http://edition.cnn.com/video/#/video/international/2010/09/16/mainsail.fast.racing.bk.a.cnn

 

Klokt citat om framtiden för vingsegel:

 

"Winged technology has as many advantages for the 40-50 foot boat owner and
operator as it does for the superyacht operator. It's hands free, it's
safe, it's green and it has lower maintenance costs. It takes virtually no
manpower to keep a wing upright and to monitor the controls, yet traditional
soft sails require knowledgeable bodies to make sail changes and to trim
them. Thin-filmed solar sheets reduce fuel costs, because you're not running
engines all of the time to recharge batteries. It's a lot less expensive to
replace individual panels on wing elements than it is to replace old sails,"
said an enthusiastic Pete Melvin who is looking forward to seeing winged
multihull fleets of all sizes circling the globe."

 

Vi början nu marknadsföra kompletta vingsegel med automatiskt styrsystem under produktnamnet DELLENWING. Vi kan erbjuda anpassade system till just din båt.

 

   - EASY SAILING!


 

 

Här lite äldre information:


Data originalbåten: http://sailboatdata.com/viewrecord.asp?class_id=6489

Här en liten film från första seglingen med Dellenwing på min Nash 20 klicka här!


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dellencat © 2009

www.dellencat.se